Sophistica
Contabilitate si management financiar

Sophistica este nucleul financiar-contabil al sistemului IMage. Este componenta cea mai complexa si cea mai elaborata. Respecta Standardele Internationale de Contabilitate (IAS).
Module
 • Contabilitate generala
 • Comenzi client
 • Vinzari
 • Cumparari
 • Leasing
 • Stocuri
 • Trezorerie
 • Delegatii
 • Prezentare
 • Consolidare
Caracteristici principale:
 • Multicompanie
 • Multivaluta
 • Plan de conturi flexibil (oricite nivele)
 • Plan de conturi alternativ (pentru prezentare si consolidare)
 • Pune la dispozitie patru variante de introducere a inregistrarilor contabile:
  • note contabile (permit analize pur contabile)
  • operatiuni pe partener (permit analize pe parteneri)
  • operatiuni contabile generate automat de documente (permit analize pe parteneri, repere, tari, regiuni, zone, parteneri finali, agenti)
  • inregistrari contabile generate de alte componente (Payroll, Fixed Assets)
 • Registru de casa, valuta in cont, valuta in casa
 • Permite analize contabile multidimensionale (centre de cost, departamente, proiecte, obiective)
 • Analize statistice client/furnizor
 • Previziunea incasarilor/platilor
 • Creante/datorii pe vechimi
 • Reevaluarea creantelor/datoriilor
 • Alocarea incasarilor/platilor la facturi
 • Calculul automat al diferentelor de curs valutar
 • Situatia TVA si a taxelor vamale
 • Calculul pretului ExWorks
 • Permite urmarirea obiectelor si contractelor de leasing, emiterea automata a facturilor conform scadentarului, emiterea documentelor (vama, politie, RAR)
 • Magazii reale si virtuale
 • Structura ierarhica a reperelor stocate si nestocate (categorie, subcategorie, clasa, subclasa)
 • Codificare flexibila a reperelor de stoc prin maximum opt atribute
 • Stoc pe partener, stoc pe lot
 • Liste de preturi per magazie
 • Metode de cost: standard, FIFO, LIFO, mediu ponderat
 • Permite schimbarea metodei de cost
 • Permite urmarirea comenzii client
 • Gestiunea delegatiilor
 • Permite prezentarea rezultatelor financiare ale companiei intr-un alt sistem contabil (alt plan de conturi, alta moneda)
 • Pemite consolidarea companiei la o companie mama chiar daca aceasta are un alt sistem contabil
 • Pune la dispozitie un generator de rapoarte financiare (bilant, cont de profit/pierdere)
 • Aplicatia se livreaza cu un pachet standard de rapoarte care satisfac cerintele de baza ale utilizatorului
 • Pentru maxima flexibilitate in raportare, utilizatorul poate genera rapoarte ad hoc exportate automat in Excel
 • Permite vizualizarea jurnalelor generate de componentele Payroll si Fixed Assets
 • Gestiune on-line
 • Se bazeaza pe un modul complex de configurare